Ev Temizlik Rehberi

Prepositiondan Sonra Ne Gelir? İşte Cevabı

Prepositiondan sonra ne gelir? Türkçe dilbilgisinde prepositionlar, cümlede bir isim veya zamirin önünde yer alan kelimelerdir. Bu makalede, prepositionların hangi kelimelerden sonra geldiğini öğrenebilirsiniz. Türkçe dilbilgisini daha iyi anlamak ve doğru cümleler kurmak için bu bilgiler oldukça önemlidir.

Prepositiondan sonra ne gelir? Sorusu, Türkçe dilbilgisinde sıkça karşılaşılan bir konudur. Prepositionlar, cümlelerde yer bildiren kelimelerdir ve genellikle bir isim ya da zamirin önünde kullanılırlar. Prepositiondan sonra ne gelir? sorusu, prepositionların ardından hangi kelimenin kullanılması gerektiğini merak edenler için önemlidir. Bu sorunun cevabı, Türkçe dilbilgisine hakim olmayı gerektirir. Prepositiondan sonra gelen kelime, genellikle bir isim ya da zamirdir ve cümlenin anlamını tamamlar. Örneğin, “masanın üzerinde” ifadesinde “masa” kelimesi prepositiondan sonra gelmektedir. Türkçe dilbilgisinde prepositiondan sonra ne gelir? sorusunu anlamak, dilin yapısını daha iyi kavramak için önemlidir.

Prepositiondan sonra ne gelir? Cümlede isim, zamir veya fiil gelir.
Prepositiondan sonra genellikle bir isim veya zamir kullanılır.
Prepositiondan sonra gelecek kelime cümlenin anlamını tamamlar.
Prepositiondan sonra fiil kullanıldığında genellikle “-mek/-mak” eki alır.
Prepositiondan sonra gelecek kelimenin cinsiyetine dikkat edilmelidir.
 • Prepositiondan sonra ne gelir? Cümlede isim, zamir veya fiil gelir.
 • Prepositiondan sonra genellikle bir isim veya zamir kullanılır.
 • Prepositiondan sonra gelecek kelime cümlenin anlamını tamamlar.
 • Prepositiondan sonra fiil kullanıldığında genellikle “-mek/-mak” eki alır.
 • Prepositiondan sonra gelecek kelimenin cinsiyetine dikkat edilmelidir.

Prepositiondan sonra ne gelir?

Prepositiondan sonra cümlede genellikle bir isim ya da zamir gelir. Prepositionlar, bir nesne veya yerin ilişkisini belirtmek için kullanılan kelimelerdir. Örneğin, “masanın üzerinde”, “okulda”, “arabanın içinde” gibi ifadelerde prepositionlar kullanılır ve bu ifadelerde prepositiondan sonra bir isim veya zamir gelir.

Preposition Örnek Cümle Anlamı
in I live in Istanbul. İstanbul’da yaşıyorum.
on The book is on the table. Kitap masanın üzerinde.
at We will meet at the park. Parkta buluşacağız.

Prepositiondan sonra hangi zaman zarfları kullanılabilir?

Bazı prepositionlar, zamanı belirtmek için kullanılır ve prepositiondan sonra zaman zarfları gelebilir. Örneğin, “sabah”, “öğleden sonra”, “gece” gibi zaman zarfları prepositiondan sonra kullanılabilir. Bu şekilde cümlede zamanın belirtilmesi sağlanır.

 • Şu anda
 • Geçen hafta
 • Yarın

Prepositiondan sonra hangi fiiller kullanılabilir?

Prepositiondan sonra bazı fiiller kullanılabilir ve bu fiillerin anlamları prepositionla birlikte değişebilir. Örneğin, “düşünmek”, “konuşmak”, “gitmek” gibi fiiller prepositiondan sonra kullanılabilir ve cümlenin anlamını etkileyebilir.

 1. Gelmek
 2. Gitmek
 3. Yürümek
 4. Koşmak
 5. Uçmak

Prepositiondan sonra hangi sıfatlar kullanılabilir?

Bazı prepositionlar, sıfatları belirtmek için kullanılır ve prepositiondan sonra sıfatlar gelebilir. Örneğin, “mutlu”, “üzgün”, “şaşkın” gibi sıfatlar prepositiondan sonra kullanılabilir ve cümlenin anlamını tamamlar.

Yer ile İlgili Sıfatlar Zaman ile İlgili Sıfatlar Neden ile İlgili Sıfatlar
Önünde, arkasında, yanında, içinde, üstünde, altında, karşısında Öncesinde, sonrasında, başlamadan önce, bitmeden önce, içinde, sonunda Sebebiyle, dolayısıyla, nedeniyle, yüzünden, sayesinde, sonucunda
Aşağısında, yukarısında, yanındaki, içindeki, üstündeki, altındaki, karşısındaki Öncesindeki, sonrasındaki, başlamadan önceki, bitmeden önceki, içindeki, sonundaki Sebebiyle olan, dolayısıyla olan, nedeniyle olan, yüzünden olan, sayesinde olan, sonucunda olan
Aşağıya doğru, yukarıya doğru, yan tarafa doğru, içeri doğru, dışarıya doğru, üste doğru, alta doğru Öncesinde olacak, sonrasında olacak, başlamadan önceki, bitmeden önceki, içinde olacak, sonunda olacak Sebebiyle gerçekleşen, dolayısıyla gerçekleşen, nedeniyle olan, yüzünden olan, sayesinde olan, sonucunda olan

Prepositiondan sonra hangi bağlaçlar kullanılabilir?

Bazı prepositionlar, bağlaçları belirtmek için kullanılır ve prepositiondan sonra bağlaçlar gelebilir. Örneğin, “ve”, “veya”, “ama” gibi bağlaçlar prepositiondan sonra kullanılabilir ve cümlenin anlamını etkileyebilir.

Prepositionlardan sonra “ve”, “veya”, “ama”, “ancak”, “fakat” gibi bağlaçlar kullanılabilir.

Prepositiondan sonra hangi edatlar kullanılabilir?

Prepositiondan sonra bazı edatlar kullanılabilir ve bu edatlar cümlenin anlamını tamamlar. Örneğin, “ile”, “de”, “dan” gibi edatlar prepositiondan sonra kullanılabilir ve cümlenin anlamını belirtir.

Prepositionlardan sonra çeşitli edatlar kullanılabilir, bunlar arasında “ile, için, üzerine, tarafından, kadar, gibi” gibi edatlar bulunur.

Prepositiondan sonra hangi zamirler kullanılabilir?

Prepositiondan sonra bazı zamirler kullanılabilir ve bu zamirler nesneleri veya kişileri belirtmek için kullanılır. Örneğin, “onu”, “onlara”, “bize” gibi zamirler prepositiondan sonra kullanılabilir ve cümlenin anlamını tamamlar.

1. Prepositiondan sonra kullanılan zamirler:
– Ben: ondan sonra, ona, onunla
– Sen: senden sonra, sana, seninle
– O: ondan sonra, ona, onunla
– Biz: bizden sonra, bize, bizimle
– Siz: sizden sonra, size, sizinle
– Onlar: onlardan sonra, onlara, onlarla

2.

elementleri:

Prepositiondan sonra kullanılan zamirler:


– Ben: ondan sonra, ona, onunla

– Sen: senden sonra, sana, seninle

– O: ondan sonra, ona, onunla

– Biz: bizden sonra, bize, bizimle

– Siz: sizden sonra, size, sizinle

– Onlar: onlardan sonra, onlara, onlarla

3.

elementleri:

Prepositiondan sonra kullanılan zamirler:


– Ben: ondan sonra, ona, onunla

– Sen: senden sonra, sana, seninle

– O: ondan sonra, ona, onunla

Benzer zamirler:


– Biz: bizden sonra, bize, bizimle

– Siz: sizden sonra, size, sizinle

– Onlar: onlardan sonra, onlara, onlarla

Farklı çıktılar:


– Ben: ondan sonra, ona, onunla

– Sen: senden sonra, sana, seninle

– O: ondan sonra, ona, onunla


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti